Termin zappowanie pochodzi z języka angielskiego od zap - zaatakować - zabić - zniszczyć. Określa on zabieg, w którym poddaje się zarazki działaniu prądu elektrycznego o określonej częstotliwości. Dzięki wykorzystaniu zasilania bateryjnego, można uzyskać sygnał elektryczny przesunięty, który zabija wszystkie bakterie, wirusy i pasożyty jednocześnie, niezależnie od zakresu częstotliwości jakie generuje "ciało" intruza.

Zapping jest zupełnie bezpieczny dla ludzi - spowodowane jest to olbrzymią różnicą w zakresie częstotliwości emitowanych przez organizm ludzki a komórki bakterii, wirusów i pasożytów, np. pasmo ludzkie zawiera się pomiędzy 1520Hz a 9460Hz, zaś częstotliwość emitowana przez najsłabsze komórki pleśni wynosi 77 Hz, natomiast najbardziej odporne roztocza emitują częstotliwość 900 Hz. Widać więc z tych cyfr, że zapping jest w stanie (opierając się na właściwych częstotliwościach) zniszczyć każdego intruza przez uszkodzenie struktury jego ciała a jednocześnie nie zaszkodzić człowiekowi.

Zapping wykonuje się trzy razy w ciągu jednej sesji, uwarunkowane jest to specyfiką przenoszenia się prądu o wysokiej częstotliwości, mamy tutaj do czynienia z tzw. "Efektem Naskórkowym". Chodzi o to, że prąd przenosi się po powierzchni ciał i to zarówno po powierzchni naszego żołądka jak i po powierzchni pasożyta, we wnętrzu którego znajduje się chorobotwórczy wirus. Pierwszy zapping daje niwelowanie pasożytów i występujących "luzem" bakterii i wirusów, następny zapping zabija bakterie i wirusy uwolnione z martwych już pasożytów, zaś ostatni zapping zabija te wirusy, które przetrwały w namnażających się bakteriach (stąd 20 minutowa przerwa między zabiegami). Ponieważ zapper nie jest w stanie unieszkodliwić pasożytów rezydujących w naszym układzie trawiennym a jedynie te ich formy, które przenoszą się przez krew, to aby mieć pewność całkowitego wyleczenia należy zastosować równolegle kurację ziołową.

created by wizja.net      Strona kojarzona ze słowami: ziołowe terapie, naturoterapia, medycyna naturalna śląsk