Bez wody nie ma życia.

Ożywiona woda w każdym organizmie pełni najważniejszą rolę, skutecznie zapewniając:
 • dostarczenie energii i składników odżywczych
 • dotlenienie komórek
 • równowagę kwasowo - zasadową
 • gospodarkę enzymatyczną
 • równowagę termiczną organizmu
 • szybsze usuwanie z organizmu szkodliwych produktów przemiany materii
Współczesne życie "mieszczucha" tak bardzo odbiega od natury, że rzadko nasz organizm jest w stanie poradzić sobie z konsekwencjami gwałtownych zmian otaczającego środowiska… Stres, brak ruchu, nieodpowiednia woda, niewłaściwe oddychanie, rosnąca ilość spalin, smog elektromagnetyczny, hałas, nawet u młodych ludzi powoduje spadek sprawności, utratę witalności, umysłowe i fizyczne wyczerpanie prowadzące do szeregu różnych chorób cywilizacyjnych. Zakłócenia w strukturach makro - drobin wody wpływają na każdy żywy organizm. Najnowsze badania wyraźnie udowadniają, że smog elektromagnetyczny (wytwarzany między innymi przez kuchenki mikrofalowe, telefony komórkowe, telefony bezprzewodowe, komputery i tysiące innych urządzeń elektrycznych) zdecydowanie niekorzystnie zmienia strukturę wody w naszych organach. Świadomie korzystając ze zdobyczy cywilizacyjnych, powinniśmy się bronić przed ich negatywnym wpływem, dostarczając organizmowi wartościowej energetycznie, strukturalnej wody. Z badań wynika, że każdy człowiek przeciwdziałając negatywnym wpływom środowiska powinien pić w ciągu doby 0,3 l/10 kg ciężaru ciała wysoko wartościowej energetycznie wody. Doskonałe efekty daje również prysznic i kąpiel, gdyż kontakt strukturalnej wody ze skórą pozwala przenosić energię dalej, zwiększając potencjał na błonach komórkowych.

Doskonałe efekty uzyskano po zastosowaniu AQUA VITA life gdzie:
 • płyny na bazie wody ożywionej, soki, wina, napoje alkoholowe, kawa, herbata stają się przyjemniejsze, delikatniejsze w smaku.
 • przedłuża się świeżość wody i innych płynów, przetworów na bazie wody. Wyraźnie rośnie wartość spożywcza, co ma istotne znaczenie przy dłuższym magazynowaniu.
 • kąpiel nawet gorąca nie męczy, skóra staję się bardziej elastyczna, włosy nabierają puszystości i połysku. Obniża się zużycie mydła, szamponów, żele pienią się obficiej, zużywa się mniej kremów i balsamów.
 • baseny, stawy, hodowle ryb - oszczędność chemikaliów w basenach, dłuższy okres utrzymania "świeżej wody", woda jest klarowna i lepiej natleniona, ryby i inne organizmy wodne żyją w lepszych warunkach, następuje szybszy przyrost ryb, tworzy się mniej glonów, bakterii i grzybów.
 • gospodarstwo domowe to obniżenie zużycia proszków i środków czyszczących (około 50% proszków do prania i płynów do mycia) przy jednoczesnym skróceniu czasu i zmniejszeniu temperatury. Obserwuje się wzrost efektywności prania, bielizna staje się delikatniejsza, ma żywsze kolory lub jest bielsza.
 • gospodarstwa rolne, ogrodnictwo - w hodowli zwierząt osiąga się lepsze efekty. Zwierzęta są odporniejsze na choroby (przykładowo przeżywalność piskląt wzrasta o 80%). Zwierzęta chętniej piją wodę (hodowla kur - wyższa nośność, hodowla krów - wyższa mleczność). W przypadku upraw następuje znacznie mocniejszy wzrost roślin, nasiona kiełkują wcześniej i w większej ilości, odnotowuje się lepsze ukorzenienie. Osiąga się wyższe plony owoców i jarzyn, następuje intensywniejszy wzrost kwiatów. Woda w wazonie pozostaje bez zapachu, a kwiaty cięte trzymają się dłużej. Na ścianach szklarni i tuneli foliowych skutecznie eliminuje się rozwój glonów i grzybów, zauważalna jest wyraźna oszczędność nawozów i środków ochrony roślin.


Stosując witalizator wody AQUA VITA life stwierdzono następujące efekty:
 • woda odzyskuje swoją naturalną świeżość i siłę wody źródlanej - staje się bardziej energetyczna
 • następuje poprawa jej jakości jako wody pitnej i jej użyteczności pod względem zdrowotnym
 • zmiana struktury wody ułatwia wypieranie chloru, jest witalizująca i przyjemniejsza dla ciała
 • wszystkie minerały pozostają w wodzie
 • myte i zanurzone w wodzie jarzyny i owoce dłużej pozostają świeże
 • następuje poprawa jakości, trwałości i smaku soków, wędlin i innych wyrobów spożywczych
 • smak napojów i potraw, które zostały przygotowane na ożywionej wodzie jest łagodniejszy
 • regularnie pijąc wodę w odpowiedniej ilości osiąga się dobre samopoczucie
 • wyraźnie wzmacnia działanie różnych terapii naturalnych i kuracji homeopatycznych
 • w przypadku uprawy następuje znacznie lepszy wzrost roślin
 • stosowanie AVl pozwala na utrzymanie w idealnym stanie basenów i oczek wodnych
 • ogranicza rozwój mikroflory (wirusów, bakterii, grzybów) co zmniejsza potrzebę stosowania środków konserwujących i detergentów
 • skuteczne eliminowanie rozwoju glonów na ścianach szklarni i tuneli foliowych
Woda jest najważniejszym składnikiem biosfery. Wszechobecna, pokrywa około 75% globu. Zachodzą w niej wszystkie procesy geo- i biochemiczne. Krążenie wody i zawartych w niej związków jest zarówno podstawą życia organizmów jak i funkcjonowania ekosystemów. Jako najbardziej rozpowszechniony związek chemiczny, woda jest jednym z zasobów naturalnych najmocniej podatnym na zagrożenia współczesnej cywilizacji. Zapotrzebowanie wody rośnie równolegle ze wzrostem liczby ludności, rozwojem każdej nowej gałęzi przemysłu, a także z intensywnością produkcji rolniczej, zwłaszcza hodowli. Rzadko zdajemy sobie sprawę jak wielkie jest zużycie wody u progu XXI wieku. Przykładowo do uzyskania 1 tony kauczuku syntetycznego potrzeba 2 400 000 litrów wody, a wyprodukowanie 1 tony mięsa wymaga jej aż 20 000 litrów. Żadne życie na Ziemi nie istnieje bez ciągłych przemian energetycznych. Zdrowie, witalność, doskonałe samopoczucie związane są z wysokim potencjałem energetyczny organizmu. Najczęściej mówiąc o energii - myślimy o pokarmie. "Jemy - mamy energię, nie jemy - opadamy z sił". Jest w tym wiele prawdy, ale też i przenośni. Najlepsze pożywienie nie wystarczy, jeżeli do naszych komórek nie dotrze odpowiednia ilość czystej wody i tlenu. Nasz organizm może przekształcić substancje odżywcze (tłuszcze, białka, węglowodany) przy współudziale mikroelementów, tylko wówczas, gdy dysponuje wystarczającą ilością czystej wody i tlenu.

Człowiek zbudowany jest głównie z wody. Stanowi ona bazę fizycznych i chemicznych przemian w organizmie.
Ciało noworodka zawiera 95% wody,
Dorosłego zdrowego człowieka 75% wody,
Ludzi starszych zwykle 65% wody.

Krew składa się z 95% z wody,
Mózg z 75% wody,
Kości uwodnione są w 22%,
Nawet zęby zawierają jej 2%.

W organizmie woda pełni funkcję rozpuszczalnika, rozcieńczalnika, katalizatora, a także tworzy system transportu dostarczając do wszystkich żywych komórek składniki odżywcze i odbierając toksyny, jest składnikiem wszystkich płynów ustrojowych i utrzymuje ciepłotę ciała.

Czy wiesz co pijesz??

W naszym kraju zatrzymuje się zaledwie 6% (3,5 km3) rocznego odpływu rzek. Duże zanieczyszczenie głównych rzek Polski Wisły, Odry powoduje, że prawie żadne z miast leżących nad nimi nie może korzystać z ich wód (Wróbel 1999)

Groźną "zupę" nie przypominającą niczym życiodajnego płyny tworzą:
 • zrzuty rozmaitych ścieków przemysłowych z kopalń i zakładów chemicznych, trafiające bez oczyszczenia do rzek i jezior
 • sztuczne nawozy i środki ochrony roślin, spłukane z pól i sadów
 • opady atmosferyczne bogate w tlenki azotu i siarczany
 • ścieki komunalne w skład których wchodzą odchody ludzi, zwierząt, detergenty i pozostałości chemii gospodarczej
 • produkty spalania paliw spłukiwane z dróg i ulic wraz z rakotwórczymi wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi (WWA)
To wszystko w poważnym stopniu ogranicza wykorzystanie wody do celów spożywczych i sanitarnych (Hałat 1998).

Według zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) chcąc ocenić wodę należy zbadać co najmniej 150 różnych wskaźników. Obecnie w laboratoriach na świecie ocenia się ich około 300, w Polsce ze względu na brak funduszy uwzględnia się zaledwie 44 (Hałat 1998). Niegdyś wodę czerpano wprost ze źródła lub studni. W starożytnym Rzymie woda płynęła rynnami zapewniającymi swobodny jej przepływ co pozwalało zachować życiodajną energię, zgodną z jej pochodzeniem. Skanalizowanie i zamknięcie wody w rurach ciągnących się wiele kilometrów nie tylko zaburzyło naturalną jej strukturę, ale również ograniczyło dostęp powietrza. W rurach, pod wpływem ciśnienia, struktury informacyjne wody ulegają zniszczeniu, zaś zawartość tlenu (4-6 mg/l) jest o połowę mniejsza niż w środowisku naturalnym. Woda w sieci wodociągowej dzięki ciągłej kontroli sanitarnej jest higienicznie czysta, ale to wcale nie oznacza, że jest zdrowa.

Przedsiębiorstwa wodociągowe zabezpieczają nam dostarczenie wody pitnej, w której zawartość toksyn z reguły nie przekracza ustawowych granic. Nie jest to jednak żadna gwarancja utrzymania zdrowia i dobrego samopoczucia, tym bardziej, że rosnące skażenie powietrza i żywności zdecydowanie zmniejsza tolerancję organizmu na skażenie wody. Zgodnie z najnowszymi badaniami aż 80% współczesnych chorób ma bezpośredni związek z jakością spożywanej wody. Tylko rozsądek i świadomość zagrożenia może przerwać to błędne koło. Na szczęście obecny postęp w nauce i nowoczesne technologie pozwalają nam pomóc sobie samemu.

Tajemnica żywej wody leży w jej strukturze.

Właściwości i budowa wody przez całe dziesięciolecia były przedmiotem dyskusji. Obserwując środowisko poznano wiele interesujących prawidłowości dotyczących wody, lecz wielu z nich nie udało się dotychczas wytłumaczyć teoretycznie. W 1984 roku biochemik dr Lee H. Lorenzem (USA) metodą biorezonansu przenosił informację z różnych produktów do wody, która te informacje "skrzętnie przechowywała". Kilka lat później japoński naukowiec prof. Masaru Emoto pokazał, że woda jest w stanie magazynować informacje. Jako pierwszy zrobił kilkanaście tysięcy zdjęć skrystalizowanych kropli wody pod mikroskopem przy powiększeniu 200-500 krotnym, udowadniając w sposób prosty i widoczny jak zmienia się jej jakość. Z końcem XX wieku prof. J. Rachmanin i dr W. Kondratow udowodnili, że heksagonalne cząsteczki wody ulegają pionowemu zagęszczeniu tworząc w "naenergetyzowanej" wodzie charakterystyczne ugrupowania i struktury, przypominające budowę kryształu kwarcu. Taka woda ma obraz uporządkowanych, zwielokrotnionych wzorów. Kryształ tworzy się zawsze w formie sześciokąta podobnie jak płatki śniegu. I taką żywą wodę otrzymujemy przez AQUA VITA life.

Opracowanie AQUAcell

created by wizja.net      Strona kojarzona ze słowami: ziołowe terapie, naturoterapia, medycyna naturalna śląsk